Deze disclaimer regelt uw gebruik van de website van Plegt-Vos Infra & Milieu (“de Website”). Door gebruik te maken van de Website, stemt u in met deze disclaimer. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden in deze disclaimer, dient u de Website niet te gebruiken.

  1. Aansprakelijkheid beperken: De informatie op de Website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en accuraat te houden, kunnen we de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de informatie niet garanderen. Plegt-Vos Infra & Milieu is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van, of het vertrouwen op, de informatie op de Website.
  2. Externe links: De Website kan links bevatten naar externe websites die niet onder onze controle vallen. Plegt-Vos Infra & Milieu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of goedkeuring van de inhoud ervan.
  3. Geen professioneel advies: De informatie op de Website vormt geen professioneel advies. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u handelt op basis van de inhoud van de Website.
  4. Wijzigingen aan de Website: Plegt-Vos Infra & Milieu behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de Website, inclusief de inhoud en beschikbaarheid ervan.
  5. Intellectuele eigendomsrechten: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de Website blijven eigendom van Plegt-Vos Infra & Milieu of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om de inhoud van de Website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plegt-Vos Infra & Milieu.
  6. Gebruik van de Website: U stemt ermee in de Website niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig is of in strijd is met deze disclaimer. U stemt er ook mee in om de Website niet te gebruiken op een manier die schade kan toebrengen aan de Website, de servers, of andere gebruikers.
  7. Toepasselijk recht: Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, en eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

Door gebruik te maken van de Website van Plegt-Vos Infra & Milieu, stemt u in met deze disclaimer en aanvaardt u de hierin uiteengezette voorwaarden en beperkingen. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.