Onze expertise

Kennis en prestaties

Bij een gebieds(her)ontwikkeling of reconstructie van het openbaar gebied, hoe groot of hoe klein ook, is de inrichting van het openbaar gebied beeldbepalend. Door middel van sloop en saneren maken wij ruimte voor een nieuwe invulling. We engineren de openbare ruimte en richten deze vervolgens in.

PlegtVos_Arnhem_12-07-2023_086-aspect-ratio-1975-850

Veel zaken in de openbare ruimte zijn zichtbaar, denk aan wegen, groen, speeltoestellen en verlichting. Maar ook buiten het zicht zijn zaken als riool, kabels & leidingen en de kwaliteit van grond en grondwater van groot belang voor een fijn woongebied. Onze expertise op een rij:

Bij bodemsanering maken wij de bodem (grond en/of grondwater) vrij van bodemverontreiniging met oog voor het toekomstig gebruik. We zijn sterk in grond- en grondwatersaneringen in combinatie met sloop en gebiedsontwikkeling. Daarbij bieden we de mogelijkheid voor fixed price saneringen. We sturen op kosteneffectief en functiegericht saneren voor bouwplannen en gebiedsontwikkeling en beschikken over een BRL 7000 certificaat.

Lees hier meer

Met grond-, weg- en waterbouw (GWW) houden we ons bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele voorzieningen, zoals wegen, bruggen, rioleringen, waterleidingen en dijken. Diensten die hieronder vallen zijn reconstructies van bestaand openbaar gebied en inrichting van pleinen en parken. Met oog voor de hedendaagse uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en veiligheid.

Lees hier meer

Met deze expertise maken we een gebied geschikt voor bebouwing (wonen en werken).
Denk hierbij specifiek aan activiteiten zoals het ontwikkelen van kavels, infrastructuur, openbare voorzieningen en groenvoorzieningen en het verbeteren van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het gebied. We hebben een sterk oog voor hergebruik van materialen, CO2-reductie en leveren MKI-gestuurd. Voor kleine en grote ontwikkelingen.

Lees hier meer

We maken gebruik van grondbanken, waarbij vrijgekomen (licht verontreinigde) grond uit projecten slim wordt hergebruikt. Denk aan wallen langs snelwegen die we slim en functioneel ontwikkelen. Hiervoor zijn we BRL 9335 gecertificeerd.

Lees hier meer

Dit doen we vanuit een 3D en BIM model. We maken op voorhand inzichtelijk wat de kosten zijn, wat de CO2- en levensduurprestatie is. We ontwerpen vanuit een programma van eisen die we vertalen naar een verificatiemodel, hiermee toetsen we wat we maken aan de eisen. Dit biedt zekerheid en comfort. Wij ontwerpen budget- en risicogestuurd, klimaatadaptief en natuurinclusief. We creëren hierbij nieuwe habitat vanuit bestaande structuren om zoveel mogelijk waarde toe te voegen. Dit doen we voor externe ontwikkelaars, gemeenten, corporaties en onze eigen ontwikkelingen.

Lees hier meer

CO2 Prestatieladder

We zijn ISO 14001 alsmede gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder niveau 5. Twee keer per jaar delen wij onze CO2 prestatie doelen. Bekijk hier alle documentatie m.b.t. de CO2 prestatieladder van Infra & Milieu.

Wij werken aan wegen, bruggen, rioleringen en groenvoorzieningen door heel Nederland. We werken met passie en doen dit zo duurzaam mogelijk. Of we nu iets nieuws bouwen, aanleggen of onderhouden. We letten op CO2-reductie, werken emissieloos waar mogelijk en hergebruiken materialen. Ook hebben we een sterk oog voor de omgeving en ruime, positieve, ervaring met SROI in onze projecten. Samen werken we aan een duurzame toekomst.
Fietspaden-en-bruggen-buitengebied-Enter-6-aspect-ratio-930-595

Neem contact met ons op.
Samen komen we tot de beste oplossingen!

Frank-Olde-Scholtenhuis-aspect-ratio-550-550
Frank Olde Scholtenhuis Bedrijfsleider Plegt-Vos Infra & Milieu